Σχέδιο αρχών και κανόνων λειτουργίας

12364135_1002715299788443_1262000071_o

Μετά την χρεoκοπία του σχεδίου ΣΥΡΙΖΑ και την συλλογική ήττα που βιώσαμε, κληθήκαμε (και καλούμαστε διαρκώς) να αναμετρηθούμε με τις αιτίες αυτής της ήττας, έχοντας στραμμένο το βλέμμα μας στην ανάγκη δημιουργίας μιας νέας Αριστεράς, στρατηγικά προσανατολισμένης στην κοινωνική χειραφέτηση και την κομμουνιστική προοπτική. Το παρόν εγχείρημα μας δεν επιδιώκει να δώσει μόνιμες απαντήσεις στο ερώτημα «με ποιό υποκείμενο», αλλά έχει έναν μεταβατικό χαρακτήρα: δηλαδή είναι ένα εγχείρημα «ειδικού σκοπού», δια μέσου του οποίου  φιλοδοξούμε να διατυπώνεται ένα σχέδιο συμπαγές, αλλά και προωθητικό για την ανασύνθεση όλων αυτών των δυνάμεων της Αριστεράς, που αντιλαμβάνονται την ήττα και προσβλέπουν στην κοινή περαιτέρω πορεία και στην δημιουργία κοινών τόπων, παρά τις διαφορετικές αφετηρίες. Στόχοι μας είναι ο μετασχηματισμός της κοινωνίας σε μια ριζοσπαστική κατεύθυνση και η κομμουνιστική προοπτική της Αριστεράς.

 

Υπό το πρίσμα αυτό γίνεται σαφές ότι η  οργάνωση που δημιουργούμε  για να μπορεί να είναι λειτουργική, χρειάζεται ένα ορισμένο πλαίσιο λειτουργίας: ειδικότερα δε, διάρθρωση και κανονισμό λειτουργίας που διέπονται από τις αξίες της ριζοσπαστικής Αριστεράς, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την συλλογική εμπειρία από τα κοινωνικά κινήματα. Δεν προκρίνουμε μια  τιμωρητική λογική ως μέσο εκπαίδευσης ή πειθάρχησης, αλλά αποβλέπουμε στην καλλιέργεια μιας πολιτικής κουλτούρας σεβασμού στη διαδικασία και στο συλλογικό πλαίσιο λειτουργίας. Θεωρούμε ότι η συλλογική βούληση είναι η δύναμη μας και ο δημοκρατικός τρόπος απόφασης, η διασφάλιση της λειτουργίας μας.

 

Μεταξύ άλλων, προτεραιότητα μας επίσης αποτελεί η εξάλειψη των πολλαπλών ανισοτήτων – φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, «αρτιμέλειας» κα- οι οποίες αναπαράγονται στο εσωτερικό της συλλογικής ζωής. Μέσα στο πλαίσιο αυτό και με αναφορά σε αυτόν τον στόχο πασχίζουμε να δημιουργήσουμε μια δομή οργάνωσης που θα αναμετριέται με τα φαινόμενα που συχνά υπονομεύουν την εσωτερική δημοκρατική λειτουργία και περιορίζουν την δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης όλων στις διαδικασίες πολιτικής διαβούλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

Η ενίσχυση του οριζόντιου χαρακτήρα των διαδικασιών θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση φαινομένων ανάδειξης και παγίωσης εσωτερικών ιεραρχιών, ενώ θα διαμορφώνεται ένα πεδίο ευεπίφορο για την αξιοποίηση της δημιουργικότητας και την ανατροφοδότηση των  ειδικών ενδιαφερόντων της καθεμίας και του καθενός και όλων μας συλλογικά.

Η θέσπιση μέτρων θετικών διακρίσεων, όπως η ποσόστωση φύλου ή περιφέρειας, για την στελέχωση των συντονιστικών οργάνων επίσης συμβάλλει στην εξάλειψη των δομικών ανισοτήτων που αναπαράγονται στο εσωτερικό των συλλογικοτήτων όπως περιγράφηκαν προηγουμένως. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών δεν έχει εργαλειακό χαρακτήρα και θέτει ως απώτερο στόχο την διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την μελλοντική αυτοκατάργηση τους.

 

Με τις παραπάνω βάσεις, και με το βλέμμα στην ανασυνθετική διαδικασία, δημιουργούνται οι Συνελεύσεις της οργάνωσής μας.

 

Για τον καλύτερο συντονισμό της επιμέρους παρέμβασης μας, αλλά και με τη γνώση ό,τι αναμετρούμαστε με την (ανά) συγκρότηση μας, όπου κρίνεται αναγκαίο μπορεί να δημιουργηθεί επιμέρους Συντονιστικό κοινωνικού χώρου, γειτονιάς, περιοχής, πόλης κ.ο.κ., εκλεγμένο και ανακλητό ή ορισμένο απο τις συνελεύσεις στις οποίες έχει αναφορά.

 

Τον πανελλαδικό συντονισμό της πολιτικής και κοινωνικής μας παρουσίας, αναλαμβάνει το Πανελλαδικό Συντονιστικό, που εκλέγεται απο την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη, και αναλαμβάνει την υλοποίηση των αποφάσεων της Ιδρυτικής Συνδιάσκεψης. Είναι το πολιτικό όργανο στο διάστημα της μεταβατικής μας λειτουργίας, και βασική του επιδίωξη είναι η υλοποίηση του πλάνου ανασυγκρότησης μας. Το μέγεθος του αποφασίζεται απο την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη. Είναι ζητούμενο να αποκτήσει σταθερή και συχνή περιοδικότητα στη σύγκλιση του, με κατεύθυνση την μηνιαία συνεδρίαση.

 

Τέλος, για την καθημερινή λειτουργίας της οργάνωσης μας, δημιουργείται Γραμματεία του Π.Σ, με εκτελεστικό ρόλο. Ο αριθμός των μελών της, αποφασίζεται απο την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη, και εκλέγεται απο τα μέλη του Πανελλαδικού Συντονιστικού. Στη λογική της συλλογικότητας, που συνεπάγεται ανάληψη αλλά και μοίρασμα ευθυνών, δεν εκλέγεται σταθερός συντονιστής-τρια της Γραμματείας, αλλά προτείνεται η εκ περιτροπής ανάληψη του ρόλου του Συντονιστή-τριας, απο τα μέλη της Γραμματείας, με δίμηνη διάρκεια. Η σύνθεση της Γραμματείας μπορεί να αλλάξει σε κάθε σύγκλιση του Πανελλαδικού Συντονιστικού.

 

Οικονομική αυτοτέλεια

Μέσα σε αυτό  το πλαίσιο, είναι ζητούμενο η δημιουργία συνθηκών οικονομικής αυτοτέλειας για το εγχείρημα μας.  Παρά την οικονομική κρίση, που πλήττει τη νεολαία, και συνεπώς και εμάς, η ανάγκη για την κάλυψη των βιώσιμων όρων λειτουργίας μια συλλογικότητας, περνάει μέσα απο την απόκτηση κουλτούρας συνδρομών. Πέρα απο αναγκαιότητα, είναι και δείγμα διαφορετικής λογικής. Η συνδρομή των μελών είναι λοιπόν προαιρετική, σύμφωνα με τις δυνατότητες του κάθε συντρόφου -ισσας. Η κάθε συνέλευση δημιουργεί το ταμείο της, και μέσα σπο τις συνδρομές που συλλέγει μηνιαία,καλύπτει και τις λειτουργικές ανάγκες της πολιτικής και κοινωνικής της παρέμβασης.

Advertisements