Πρόγραμμα εργασιών Συνδιάσκεψης

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12

12.00 – 14.00 Προσέλευση συνέδρων

14.00 – 14.30 Εισήγηση κειμένου

14.30 – 15.00 Χαιρετισμοί

15.00 – 21.00 Τοποθετήσεις

21.00 – 22.00 Ψηφοφορία για το σχέδιο αρχών

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12

12.00 – 16.00 Θεματική Σπουδάζουσας

15.00 – 17.00 Υπόλοιπες Θεματικές

17.00 – 19.00 Τοποθετήσεις

19.00 – 22.00 Ψηφοφορίες

Advertisements